تحقیق درباره قارچ صدفی چیست

تحقیق درباره قارچ صدفی چیست

تحقیق درباره قارچ صدفی چیست

قالب فایل(ورد)

لینک دانلود پایین صفحه

تعداد صفحه:63

بخشی از متن

  • قارچ صدفی چیست؟
  • قارچ ها به سه گروه تقسیم می شوند.

(قارچ های خوراکی – قارچ های دارویی- قارچ های سمی)

شکل قارچ

قارچ دکمه ای

آشنایی با مفهوم سویه – استرین

شناسایی اصول تهیه بذر قارچ با استفاده از بذر و غلات

تعریف کمپوست

آشنایی با مواد و نحوه ی عمل آوری کمپوست

آشنایی با کمپوست طبیعی و مصنوعی

آشنایی با روشهای آماده سازی بسته

انواع کشت

سالن کشت و پرورش قارچ های دکمه ای

ضد عفونی کردن سالن کشت

تجهیزات سالن برای کشت قارچ دکمه ای

شناسایی اصول هوادمی سالن پرورش

مرحله ی برداشت قارچ دکمه ای

شناسایی اصول بسته بندی محصول برداشت شده

فرآورده های صنایع تبدیلی

بیماریهای قارچ های خوراکی

تاریخچه ی کشت و پرورش قارچ صدفی

کشت صدفی

طرز درست کردن بسترقارچ صدفی