تحقیق درباره ساخت بهشت موضوعات جاذبه دار

تحقیق درباره ساخت بهشت موضوعات جاذبه دار

تحقیق درباره ساخت بهشت موضوعات جاذبه دار

قالب فایل(ورد)

لینک دانلود پایین صفحه

تعداد صفحه:75

بخشی از متن

ساخت بهشت، موضوعات جاذبه دار

اميدوارم كه بتوانم همانند معلم اقتصادم باشم، كسيكه تقربياً ( تاحدي ) براي من جدي بود و مي گفت اين دختر ارزش آنرا دارد و اجازه داد تا  وارد مسيري در دانشكده شوم كه واقعاً معلم انگليسي من در سطح GCSE از عهده تحريك اشتياق من براي يادگيري با احساساتي شدن خودش درباره شخصيت هاي " wuthering Heights " برآمد. به طريقي به اين ربط دارم كه به او احترام مي گذاشتم و به نصيحت آينده اش گوش مي كردم. سپس او نصيحت كرد. من خواندن را شروع كردم بيش از داستانهاي تخيلي نوجوان در خانه و بتدريج به ديگر موضوعات تشويق شدم.

معلماني وجود دارد كه اشتياقشان براي موضوعات مسري مي باشد. اين همان نوع معلمي است كه من مي خواهم باشم. برخي معلمان به طريقي به نظر مي رسد احترام را دستور مي دهند، آنها هرگز فرياد نمي زنند يا تهديد نمي كنند، اما فقط حضورشان براي ايجاد سكوت و فرمان در كلاس كافي مي باشد. معلم مورد علاقه من هرگز چيزي را توسط كتاب انجام نمي دهد. او فقط ما را از طريق نيروي مطلق شخصيت اش درگير مي كند ( مشغول مي كند.

مقدمه:

Havingestabl shed آنچه كه توسط كلام منظورم است و اينكه چگونه كلام هاي غالب ( مسلط ) تمرين كلاسي و علم معلم را ايجاد مي كند و بر آن اثر مي گذارد بنا شده است، اين به سه كلام آموزشي است كه من برحسب تعيين و توصيف آموزش خوب ، مسلط برچسب زده ام كه مي خواهم در اين بخش و دو بخش بعدي بدان بپردازم.

اولين از اين كلام هاي  غالب يكي است كه بيش از يك پايگاه در دنياي تدريس مردمان و اسطوره شناسي فرهنگي به نسبت زمينه هاي اداري بيشتر از سياست دولت و برنامه هاي آموزشي معلم دارد از موضوع جاذبه دار مي باشد.