تحقیق درباره کارکرد دستی میز شاخص

تحقیق درباره کارکرد دستی میز شاخص

تحقیق درباره کارکرد دستی میز شاخص

قالب فایل(ورد)

لینک دانلود پایین صفحه

تعداد صفحه:16

بخشی از متن

كاركرد دستي ميز شاخص

  • سلكتور ميز شاخص 6 ( شكل 503 ) در موقعيت 1 و سلكتور واحد دريل (نور اخكاري) 5 ( شكل 503 ) در موقعيت 1 قرار مي گيرد .
  • ميز شاخص و واحد سوراخ كاري مي توانند هم زمان و به طريق دستي كار كنند .
  • واحد سوراخ كاري بر طبق دستور العمل هاي ارائه شده در « عملكرد دستي واحد
    سوراخ كاري » دراين فصل كار مي كند .
  • موقعيت استارت ميز شاخص جايگاه صفر است كه مي توان آن را با به كار انداختن تكمة فشاري 14 ( شكل 503) چك كرد . در صورتي كه ميز در جايگاه آغازي نباشد هنگامي كه تكمة فشاري وارد عمل مي شود به طور خودكار به موقعيت خود باز مي گردد . اين جايگاه ( موقعيت 0 ) با علامت 0 كه روي صفحة ميز چاپ شده است مشخص مي شود اين علامت بايد در جهت فلشي قرار بگيرد كه در لبة محافظ تراشه قرار دارد .
  • با استفاده از تكمة فشاري 13 ( شكل 503) ميز شاخص را مي توان در هر نقطه مطلوب در محدوده اي كه تقسيم بندي صفحه اجازه مي دهد حتي بدون از پيش تنظيم كردن تعداد تقسيمات قرار داد .