تحقیق درباره کاربرد تئوری فقدان مراقبت از خودoremو یک لاسازی زبان پرستاری به یک مورد خانم دیابتی

تحقیق درباره کاربرد تئوری فقدان مراقبت از خودoremو یک لاسازی زبان پرستاری به یک مورد خانم دیابتی

تحقیق درباره کاربرد تئوری فقدان مراقبت از خودoremو یک لاسازی زبان پرستاری به یک مورد خانم دیابتی

قالب فایل(ورد)

لینک دانلود پایین صفحه

تعداد صفحه:17

بخشی از متن

كاربرد تئوري فقدان مراقبت از خود orem و يك لاسازي زبان پرستاري به يك موردخانم ديابتي.

مقدمه

هر چه ميانگين طيف سني گسترده مي‌شود. افراد بيشتري در حال مبارزه با بيماريهاي مزمني همچون ديابت هستند كه به صورت اپيدمي با بيش از 20 ميليون نفر مبتلا در ايالات متحده تبديل شده است. انجمن ديابت آمريكا (ADA) تخمين مي‌زند كه سالانه براي يك ميليون نفر تشخيص ديابت گذاشته خواهد شد. عوارض طولاني مدت ديابت هم براي بيمار و هم براي سيستم درمان هزينه بر و گران هستند. طي دهه گذشته، مطالعات رويديابت بيشتر روي جنبه داروئي و مداخلات به نحوه زندگي متمركز بوده است. مستندات جديد در چشم انداز آينده مراقبت از ديابت، نياز به يك مراقبت حرفه‌اي براي بررسي و توانا ساختن افراد براي مراقبت از خود در اين بيماري را تائيد مي‌كنند. جهت اهداف اين مطالعه موردي، ارزيابي سلامت توسط پرستاران، توسط Fuller و Schaller- Ayes بعنوان يك فرايند سازمان دهي شده براي جمع آوري و تحليل اطلاعات تعريف شد تا بتوان در مورد سلامت و فرايند زندگي بيماران، خانواده‌ها و جوامع قضاوت نمود. همچنين ارزيابي شامل تغيير تئوري، تشخيص  مداخله و ن تايج عملي و كاربرد تئوري بود تا در مورد مشكلات مرتبط با كار تصميم گيري كرد.