تحقیق درباره مراقبت پرستاری قبل از عمل جراحی در بخش جراحی

تحقیق درباره مراقبت پرستاری قبل از عمل جراحی در بخش جراحی

تحقیق درباره مراقبت پرستاری قبل از عمل جراحی در بخش جراحی

قالب فایل(ورد)

لینک دانلود پایین صفحه

تعداد صفحه:34

بخشی از متن

مراقبت پرستاري قبل از عمل جراحي در بخش جراحي

كار در بخش جراحي ايجاب مي‌كند كه پرستار در همة شئون مراقبت بيماري كه احتياج به جراحي دارد سهيم باشد. ضمن اينكه پرستار مي‌تواند انتظار اين را داشته باشد كه در بخش بعنوان يكي از اعضاي تيمي بسيار ماهر و با مقررات زياد در مراقبت قبل از جراحي بيمار مشاركت داشته باشد.

اصول مراقبت كامل از بيمار جراحي قبل از عمل در بخش شامل موارد زير است:

1- ارزيابي وضعيت فيزيكي و رواني بيمار جراحي در تمام اقدامات قبل از عمل جراحي

2- برنامه‌ريز، انجام و بررسي جهت مراقبت مناسب

3- ثبت احتياجات بيمار و فعاليتهاي پرستاري

4- آموزش و حمايت والدين و يا ديگر افراد خاص مربوط به بيمار

5- آماده‌سازي لوازم مورد لزوم براي يك مراقبت دقيق بدنبال انواع مختلف بيهوشي و بي‌حسي.

6- مشاركت مؤثر، در جهت كاهش اضطراب بيمار و فراهم آوردن ارتباط كاري خوب در يك تيم با مقررات.

7- تعيين و كار كردن روي مواردي كه ايجاد خطر هم براي بيمار و هم براي پرستار دارد و همچنين فعاليت مناسب در جهت جلوگيري از صدمات مربوطه.

8- مشخص نمودن عوارض احتمالي داروهاي خواب‌آور و بيهوشي مختلف.