تحقیق درباره مرز میان پنهان و آشکار پولشویی خط قرمز اقتصاد

تحقیق درباره مرز میان پنهان و آشکار پولشویی خط قرمز اقتصاد

تحقیق درباره مرز میان پنهان و آشکار پولشویی خط قرمز اقتصاد

قالب فایل(ورد)

لینک دانلود پایین صفحه

تعداد صفحه:19

بخشی از متن

مرز ميان پنهان و آشكار پولشويي
خط قرمز اقتصاد

اشاره

در بخش نخست اين گزارش گفته شد كه پولشويي فرايندي است كه مجرمان اقتصادي يا گروههاي سازمان يافته با توسل به آن، منشا و ماهيت مال حاصل از جرم را تغيير داده و آن را به حوزه اقتصادهاي رسمي وارد مي سازند و بر اين نكته نيز تاكيد شد كه فعاليتهاي مجرمانه مالي، منجر به تغيير جهت درآمدي از سرمايه گذاريهاي بلندمدت به سوي سرمايه گذاريهاي پرخطر، كوتاه مدت و پربازده در بخش تجاري شده و فرار مالياتي رايج مي گردد. بنابراين اقتصاد كلان كشور آثار زيانباري را متحمل خواهد شد.
آنچه كه اقتصاد بيمار جامعه اي را كه دچار انواع جرم هاي مالي و فسادهاي اقتصادي ناشي از پولشويي، روي خط قرمز به حركت در مي آورد، وجود سيستم هاي ناكارآمد اقتصادي در آن جامعه است.