تحقیق درباره مشکلات کشت کلزا و دلیل عدم استقبال زارعین از توسعه کشت کلزا

تحقیق درباره مشکلات کشت کلزا و دلیل عدم استقبال زارعین از توسعه کشت کلزا

تحقیق درباره مشکلات کشت کلزا و دلیل عدم استقبال زارعین از توسعه کشت کلزا

قالب فایل(ورد)

لینک دانلود پایین صفحه

تعداد صفحه:34

بخشی از متن

مشكلات كشت كلزا و دليل عدم استقبال زارعين از توسعه كشت كلزا

مشكلات داشت

    مشكلات داشت كلزا را نيز به سه دسته مبارزه با علف هاي هرز، آفات و بيماري هاي كلزا دسته بندي كرده كه جداگانه هر يك را مورد بررسي قرار مي دهيم.

    1- مبارزه با علف هاي هرز

يكي از عوامل محدودكننده كشت كلزا در تمامي نقاط دنيا وجود علف هاي هرز است. اين گياهان كه اغلب با كلزا هم خانواده اند در طول دوره ي رشد با گياه كلزا رقابت تنگاتنگي انجام داده و به صورت معني داري بر عملكرد كلزا موثرند. همچنين در زمان برداشت مشكل جدي ايجاد مي كنند زيرا در زمان رسيدن بذور كلزا، علف هاي هرز به صورت خيس و نارس در سطح مزرعه پراكنده اند و ادوات برداشت را با مشكل مواجه مي كنند و اغلب راننده ي كمباين مجبور به پياده شدن و رفع گرفتگي چرخ دنده هاي قسمت جلوي كمباين مي گردد. ضمن اينكه بذور علف هاي هرز وارد مخزن شده و موجب ناخالصي بخصوصي در توليد مي گردند.