تحقیق درباره فعال کننده سطحی آنیونی سدیم دو سیل سولفات(SDS)

تحقیق درباره فعال کننده سطحی آنیونی سدیم دو سیل سولفات(SDS)

تحقیق درباره فعال کننده سطحی آنیونی سدیم دو سیل سولفات(SDS)

قالب فایل(ورد)

لینک دانلود پایین صفحه

تعداد صفحه:31

بخشی از متن

شیمی مواد پاک کننده

2=مواد تشکیل دهنده شامپو

3=مواد فعال کننده سطحی

4=مواد فعال کننده سطحی -۲

5=چكيده

6=مقاله ها

موضوع : فعال كننده سطحي آنيوني سديم دو دسيل سولفات (SDS)

فعال كننده سطحي كاتيوني هگزاد سيل تري متيل آمونيم برميد (HTAB) و دودسيل تري متيل آمونيم برميد (DTAB)

فعال كننده سطحي خنثي تريتون X-100))

غلظت بحراني ميسلي شدن ((CMC) (Critical micelle concentration

 

 

 

 

 شیمی مواد پاک کننده                                                                                            
نگاه کلی

منظور از پاک کنندهها (detergehts) ، موادی هستند که ذرههای چربی و چرک را از پارچهها و یا اجسام دیگر بزدایند و در انواع مختلف تهیه میشوند  . اولین ماده ای که به عنوان شوینده ساخته شد، صابون بود. از عمر صابون صدها سال میگذرد.   آخرین دستگاههای صابون کشف شده ، مربوط به 2000 سال پیش است، 700 سال است که صابونسازی بطور صنعتی و به مقادیر زیاد ساخته میشود و 200 سال است که ساخت آن ، متحول گشته و به صورت کلاسیک و مدرن در آمده است.

از آن زمان تا کنون ، تعداد شویندهها به حدی رسیده که قابل شمارش نیست، بطوری که امروزه در حجم انبوهی از شویندهها ، به همراه تبلیغات آنها مواجه شدهایم.