تحقیق درباره مبدل های حرارتی

تحقیق درباره مبدل های حرارتی

تحقیق درباره مبدل های حرارتی

قالب فایل(ورد)

لینک دانلود پایین صفحه

تعداد صفحه:4

بخشی از متن

مبدل‌هاي حرارتي

مبدل‌هاي حرارتي، دستگاه‌هايي هستند كه به كمك آنها مي‌توان در اثر تماس غيرمستقيم دو سيال، سيالي را سرد يا گرم كرد. در مورد اين كه كدام يك از دو سيال داخل لوله و كدام يك خارج لوله و در پوسته جريان داشته باشد، مي‌توان معيارهاي زير را مدنظر قرار داد.

  1. بهتر است سيال با ظرفيت حرارتي بيشتر در لوله داخلي و سيال با ظرفيت كمتر در لوله خارجي باشد، چون با نصب ظرفيت فين (پره) در لوله خارجي مي‌توان ضريب كلي انتقال حرارت (U) را افزايش داد.
  2. سيال خورنده در لوله داخلي جريان داشته باشد تا در اثر نشت احتمالي به محيط نشت نكند.
  3. بهتر است فاز سمي در لوله داخلي جريان داشته باشد تا در اثر نشت احتمالي به محيط نشت نكند.
  4. سيالي كه دماي آن به دماي محيط نزديك‌تر است، در لوله خارجي باشد.
  5. سيالي كه تمايل به رسوب‌گذاري بيشتري دارد در لوله خارجي باشد.