تحقیق درباره مهندسی کیفیت راهی به سوی بهبود فرآیندها

تحقیق درباره مهندسی کیفیت راهی به سوی بهبود فرآیندها

تحقیق درباره مهندسی کیفیت راهی به سوی بهبود فرآیندها

قالب فایل(ورد)

لینک دانلود پایین صفحه

تعداد صفحه:16

بخشی از متن

مهندسي كيفيت راهي به سوي بهبود فرآيندها

مهندسي كيفيت دانش نوظهوري در ايران است كه از تولد آن در كانونهاي پيشرفته صنعتي جهان بيش از نيم قرن مي گذرد .

اين دانش كه بر اساس نيازهاي ضروري صنايع بزرگ و كوچك جهان براي تطبيق با استانداردهاي به وجود آمده آثار ملموس و وسيعي از خود بر جاي گذاشته است ، بطوري كه هم اكنون دانش مهندسي كيفيت ابزاري است كه از يك سو كيفيت محصولات توليد شده را ارتقا مي دهد و از ديگر سو هزينه هاي غير ضروري و اتلاف منابع را بخوبي شناسائي كرده و مديران را متوجه فرصتها و راههائي مي سازد كه طي آن ميزان بهره وري سرمايه و نيروي انساني به حداكثر خود مي رسد .